语言

0086-574-87320458
CASCELL® IH
  • hi
  • hi-04
  • hi-03
  • hi-02
  • hi-01

CASCELL® IH

Cascell® IH是专为普通工业领域开发的PMI泡沫材料,可作为结构性泡沫广泛应用于汽车,运动器材等领域,船舶。Cascell® IH对于医疗技术领域也是一种优良的夹层结构芯材,可用于X射线和CT床板等医疗器材制作。

Cascell® IH的泡孔孔径与Cascell® RS相似,推荐工艺条件为0.3MPa,适合模压、树脂注射等工艺,130℃,具有较低的吸胶量。

联系美高梅MGM

详情

名称

测试方法

单位

50 IH

75 IH

110 IH

140 IH

密度

ISO845

Kg/m3

50

75

110

140

压缩强度

ISO844

MPa

0.75

1.40

3.50

4.80

拉伸强度

ASTMD638

MPa

1.70

2.40

3.50

5.00

拉伸模量

ASTMD638

MPa

65

89

160

200

断裂伸长率

ASTMD638

%

3.5

4.0

3.5

4.0

弯曲强度

ASTMD790

MPa

1.45

2.35

4.60

5.60

剪切强度

ASTMC273

MPa

0.70

1.20

2.20

/

剪切模量

ASTMC273

MPa

20

30

50

/

压缩蠕变

GB/T15048

%

≦2.0

热变形温度

DIN53424

≧180

*不同密度产品的压缩蠕变测试条件:
Cascell® 50IH, 130℃/0.3MPa/2h
Cascell® 75IH, 150℃/0.3MPa/2h
Cascell® 110IH, 180℃/0.3MPa/2h
Cascell® 140IH, 180℃/0.3MPa/2h
产品性能数据均为各标准密度下测试所得的典型值。

与我们联系